Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

L’ofici de llevadora

 

Article fet per Rosa M. Masana Ribas, infermera, publicat a la revista Tabulari núm. 9 del desembre de 2013 que edita l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany.

 

 Abans de l’any 1965 gairebé totes les parteres infantaven els seus nadons a domicili ajudades per la llevadora, i s’aconseguia establir una relació humana molt propera, però poc a poc el costum va ser d’anar a llevar les criatures a l’hospital i actualment algunes mares volen tornar a tenir els infants a casa. A partir de l’any 1953 les llevadores havien de tenir prèviament els estudis d’Ajudant Tècnic Sanitari (ATS), actual Diplomat Universitari en Infermeria (DUI), per això parlem d’infermeres i llevadores. En aquesta ocasió citem només el nom d’algunes professionals i els anys en què les hem trobat esmentades, i que hem trobat gràcies als fons documentals de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, i també adjuntem l’entrevista a la llevadora M. del Collell Roura

Soldats gironins morts en la guerra de la independència cubana (1895-1898)

En el conflicte bèl·lic entre Espanya i les seves colònies d’ultramar —Cuba, Puerto Rico i Filipines—, en el qual també es van implicar els Estats Units, iniciat l’any 1895 i finalitzat el desembre del 1898, hem pogut comprovar al llibre de Raúl Izquierdo[que només procedents de la província de Girona, hi van perdre la vida 779 soldats.

A partir d’aquest fet ens vàrem interessar per esbrinar el nom dels soldats que residien al Baix Empordà, tasca gens fàcil perquè l’esmentat autor no cita d’on eren nadius. Les indagacions pretenien treure de l’anonimat el màxim de combatents morts bé fos per ferides de guerra o malalties. L’interès a fer-ho venia pel fet que servís de referent en honor de tots els soldats gironins morts, indistintament d’on haguessin nascut.

Vam iniciar la recerca revisant documents del municipi de Palafrugell,[2] i en vam poder publicar una crònica a la Revista del Baix Empordà.[3] També vam tenir accés a la correspondència municipal de la vila de Begur, però sense obtenir-ne dades referents als soldats. Va ser la lectura d’un estudi de Lluís Costa que ens va permetre conèixer tres soldats begurencs que no van sobreviure a la contesa: Josep Carreras Ferrer (3/6/1897), Joan Bataller Carreras i Josep Pi Busquets (1897).[4] En breu apareixerà una publicació a la revista Es Pedrís Llarg que tractarà d’aquest tema.

Amb motiu d’un altre estudi destinat a col·laborar amb el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí vaig trobar que d’aquesta població havien mort els soldats Ramon Gispert Reixach i Josep Frigola Riera. Es pot veure el Power Point de la conferència.

 

 Soldats palafrugellencs morts entre 1897 i 1898

Nom Destí, càrrec Data circular, lloc i causa de la mort (en cas d’estar indicat al document)
Pere Coll Roure Regiment infanteriade Guipúscoa, núm. 53, secció 117 23-6-1897
Damià E. Turró

(Damià Herrera Torros ?)

1897Fill de Francesc i MariaCaquèxia significativa.
Manel Contemps Camp Artiller segon, 5è Regiment d’Artilleria 28-2-1898Hospital Militar de ManzanilloEnteritis crònica
Joan Cortes Planas Corneta  del  Batalló de la Lealtad 24-6-1897Natural de Llofriu, fill de Pere i Pura
Lluís Forterts Yirtchs  6-9-1897Al marge de la circular hi consta Lluís Gelabert Cuch
Pere Coll Roura Guàrdia civil 9-7-1897
Josep Llamas Ridau Guàrdia civil 30-11-1897
Camil Pruneda Rocas 1898Malaltia comuna
Josep Cervera Bosch 26-10-1897Fill de mare vídua
Juan Claverol Pujol 1897,  i el certificat té data 8-8-1900.
Dalmau Roig Jofra 30-10-1897
Josep Molla Asemar Caporal 21-9-1897
Gonçal Martí Vergés Regiment  infanteria 14-10-1897Hospital Militar de Morón , Cuba. Amb data 13-3-1903 el coronel lliura un comunicat a l’Ajuntament.
Ernesto San Juan Luque   10-11-1897Hospital Militar de Cadis“Capitania General de Andalucia” amb data 17-7-1899 dóna testimoni de la seva mort.
Josep Tauler Quintana Batalló de caçadors de Llevena 22-8-1898
Juan Roure Carreras Ingressat a l’Hospital Militar de CubaFalta informació, però sembla que va ser èxitus.

 

Si bé la guerra va finalitzar el desembre de l’any 1898, posteriorment al lligall de correspondència de l’Ajuntament de Palafrugell hi continuem trobant circulars procedents de la Comisión liquidadora notificant als pares d’alguns soldats difunts que rebrien un pensió.

Portada del llibre de Raúl Izquierdo
Portada del llibre de Raúl Izquierdo
Llibres de reclutes de l’Arxiu de la Diputació de Girona
Llibres de reclutes de l’Arxiu de la Diputació de Girona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ho podem confirmar, però hi ha la possibilitat que els soldats que no haguessin finalitzat els tres anys de servei militar i haguessin tornat de Cuba ferits o malalts, haguessin estat ingressats als diversos hospitals militars espanyols, presumpció feta pel fet que entre els anys 1899 i 1902 continuava havent-hi correspondència entre les autoritats militars i els ajuntaments confirmant noves defuncions.

 

Soldats palafrugellencs morts entre 1899 i 1902                      

Nom Destí, càrrec Data circular, lloc i causa de la mort (en cas d’estar indicat al document)
Juan Carné Deulofeu Batallón de ferrocarriles 14-7-1899, podria haver mort a la península
Josep Tauler Quintana Batallon de Cazadores de Lerena (La Habana) 9-8-1901
Marcos Costey Laviña Artiller 12º Batallón de Plaza, núm. 861 27-8-1901.El seu pare Eusebio havia de rebre 82 pessetes.
Domènec Subirà Tomàs Regiment Infanteria. Capitania General del Norte 27-8-1901.Era fill de Catalina Tomàs Pey, que havia de rebre 192,50 ptes.
Jaume Ricard Cusí Regiment Artilleria Circular 4-9-1901 dirigida al pare Josep Ricard
Joan Teixidor Morera Coronel  1º, jefe, Batallon de Cazadores deLerena  num. 11 núm. 2480 12-9-1901.Era fill de Pere i Maria
Joaquim Carreras Andrés Infanteria 14-9-1901Els familiars havien de rebre 175,5 pessetes
Manel Cantruy Camps Artilleria regiment de muntanya 27-9-1901
Emili Colomer Perich Regiment infanteria Bailen, núm. 24 (2451) 27-7-1901.El pare era Agustí Colomer Bofill. Va rebre 371,39 ptes. Nou comunicat amb data 15-12-1902
Joan Sardó Pagés Dissolt Batallón de CazadoresExpedicionari a Filipines núm. 1Número negociat 2.081 9-10-1901
Martí Coll Roca 14-10-1901
Pere Pruneda Rocas Dissolt Bon Baza Peninsular, 6Regiment San Fernando, 11 núm. 4736 2-10-1901
Dalmau Reig Jofra Regiment Infanteria de Extremadura peninsular 4-10-1901
Joan Pifarré Planas Batalló del Regiment Infanteria Almansa núm. 18 (5120) 12-11-1901
Salvador Juan Duran Batalló de Calavera (2290) El Govern Militar sol·licita certificat de defunció al batlle, data 19-7-1901
Joan Cortey Planas      Corneta Isla de Cuba Primer batallóLa Lealtad 16-12-1902El seu pare es deia Pere.
Pere Llenas Carreras Dissolt Batallón de Cazadores Expedicionaris a Filipines núm. 12 Comisión Liquidadora des de Leganés  13-10-1902
Ramon Moner Sagués Regiment de Cuba Mort a Cuba per febre tifoïdalCircular adreçada a la seva mare Rita Sagués Noguer el 12-12-1903 per rebre pensió.

 

En definitiva, aquest article podria ser un punt de partida d’altres recerques, però si més no també podria servir per fer palesa la nostra consideració envers els soldats que van morir abans que poguessin procrear i que per tant resten en l’anonimat.

S’ha parlat bastant del factor econòmic durant el període colonial espanyol, quan les activitats d’importació i exportació de productes va permetre fer fortuna a diversos ciutadans, però cal considerar que en aquell continent americà  també va existir una altra realitat més punyent, la que van patir els joves soldats que no tenien la manera d’alliberar-se d’anar a la guerra si no era pagant una quantitat elevada de diners. En donem un testimoni de la premsa.[5]

Pensem que seria del tot adient col·locar una placa als respectius cementiris, amb l’escriptura d’un epitafi que ressaltés el coratge i l’honor dels soldats morts a Cuba, mereixedors de tota consideració. Seria una manera senzilla de recordar-los i honorar-los i per a nosaltres significaria haver tingut un gest d’especial sensibilitat.[1] Izquierdo Canosa, Raúl. Días de guerra. Cronología sobre los principales acontecimientos de la guerra de Independencia de Cuba 1895-1898. L’Havana: Editora Política, 1994. Si bé en aquest estudi hi consta el nom dels soldats, no així el lloc de naixement.
[2] Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP), lligall correspondència de l’Ajuntament, 1897-1902.
[3] Masana, Rosa M. “Soldats morts a  Cuba”. Revista del Baix Empordà, número 44, 2014.
[4] Costa, Lluís. L’illa dels somnis: l’emigració de Begur a Cuba al segle XIX. Begur: Ajuntament de Begur, 2004, p. 240.
[5] “El de redempció en metàlich”, article publicat al diari Llibertat, 5 de setembre de 1903. En reproduïm el contingut: “Pares honrats que tenen llurs fills treballadors, y son de classe modesta, pateixen de ràbia al veure que no tenell tres cents duros per lliurar als joves de sa casa, del servey que’l Gobern els imposa; tots ells ho veuen ab indignació, empro no hi podeu res, puig es la lley de la farsa haver de legislar y entretant, els fills pobres han de dur el tusell y anar vestits de cromo per una  temporada, al ensemps que no haber de menjar el suculent ranxo. Els senyors, els que tenen diners per redimirse de la quinta, las persones que tenen mil cinch centas pessetas, las pagan, els hi fan el rebut y quedan excloses  de anar a patir, poden anar seguint menjant ab bona taula y dormir en llit  tou. La societat, en aixó no hi veu res de pèrdua; tot  sembla està bé, solament las llars de molts treballadors, es troban á faltar l’ànima que alegrava la casa.”

Un cas de sinistralitat laboral femenina a Palafrugell (1902)

En el llibre Dones emprenedores: Palafrugell 1857-1914 (p.  129) esmentàvem que els treballadors del suro feien deu hores diàries i que les dones cobraven aproximadament un 40% menys que els homes. En ocasions havíem pensat que les dones feien tasques de menys esforç físic, però hem vist que la senyora Solés sí que en devia fer en el moment de carregar la caldera amb carbó o llenya i procedir a fer bullir el suro a altes temperatures.

L’accident

Sabem com es va produir l’accident per una carta que la senyora Margarita Solés va dirigir al batlle de Palafrugell explicant-li els fets.[1] Deia el següent:

Sr. Alcalde,

Margarita Solés Climent, hija de Jaime y de María de 61 años de edad, viuda, dedicada á las ocupaciones propias de su sexo y domiciliada en la calle de la Verge Maria de esta villa; pone en conocimiento de V., que á las tres i media del día 25 de Octubre próximo pasado, trabajando en clase de jornalera por cuenta de D. Francisco Girbau y Puig, vecino de esta villa en su fábrica de tapones en la faena de hervir el corcho en la caldera a propósito y en presencia de dicho señor, tuvo la desgracia de caer al pie del hogar de la referida caldera mientras la alimentaba, y se dislocó el brazo derecho habiendo sido recogida del suelo y auxiliada por el dueño de la fábrica Sr. Girbau, y luego acompañada por la criada de la casa á la del médico D. Lluís Pons, más tarde á la farmacia de D. Federico Suñer, en donde se le practicó la primera cura, y á los tres ó cuatro días fue debidamente curada por el medico de esta villa D. Francisco Martí.

La declarante ganaba dos pesetas diarias de jornal y dicho accidente la imposibilita de trabajar.

Y no habiendo el mencionado D. Francisco Girbau cumplimentado ninguno de los artículos del capítulo 2º del reglamento de la Ley sobre accidentes del Trabajo,[2] lo pone a su conocimiento de V. para los efectos del artículo 27 y siguientes del citado reglamento.

Palafrugell 5 de Noviembre de 1902

Por la declarante, que ha dicho no saber firmar, á su ruego y presencia lo hace Miquel Albó.

 

Resposta del batlle

Palafrugell siete Noviembre de mil novecientos dos: Vista la declaración que precede entréguese el duplicada diligenciado á su presentador: reclámese de Francisco Girbau Puíg el cumplimiento de las obligaciones que impone á los patronos el capítulo 2º del Reglamento para la aplicación de la ley sobre accidentes del trabajo y dese cuenta del hecho al M.I Sr. Gobernador civil de la Provincia á los efectos oportunos.

Proveído y firmado por D. Luis Morató Esteva. Alcalde constitucional de esta Villa, de que certifico.

Làmina extreta del llibre Anatomía, vol. I, de l’editorial Labor 1963.
Làmina extreta del llibre Anatomía, vol. I, de l’editorial Labor 1963.

 

La lesió de la senyora M. Solés

Una dislocació és una lesió ocasionada pel desplaçament d’una articulació, que en el cas de la senyora M. Solés va ser l’escapulohumeral, dany físic que necessitava temps per guarir-se i més tenint en compte que tenia  61 anys i els mitjans sanitaris d’aquella època eren escassos.[3]

En referència a les causes de l’accident, podríem aventurar la hipòtesi que la  senyora Solés hagués ensopegat amb algun objecte o que hagués sofert  una lipotímia a causa de la calor, una hipoglucèmia, o simplement que s’hagués trobat  malament. Són fets difícils de saber amb exactitud.

Aquest episodi, més un altre d’una dona que havien vist llaurant un camp,[4] ens pot fer canviar la percepció segons la qual les dones feien aquelles feines que requerien menys esforç físic.

Algunes dades personals

Margarita va néixer el 1841, data deduïda de l’edat que tenia quan es va accidentar. Per saber més coses d’ella es van revisar els registres de naixements, noces, defuncions i empadronaments de Palafrugell, però no en vam localitzar més dades personals, per la qual cosa pensem, que si bé constava domiciliada al carrer Verge Maria, és possible que estigués empadronada en una altra vila. També hem revisat la premsa antiga i no es fa esment de l’accident; de fet no se’n solia fer ressò. Sí que hem trobat la notícia que un treballador es va fracturar un braç amb la corretja d’una màquina.


[1] Revisió dels documents esmentats a l’Arxiu Municipal de Palafrugell. Correspondència Ajuntament 1902-1903.
[2] La llei espanyola  de prevenció d’accidents laborals va ser inspirada per la llei francesa de 1899 i el ministre de la Governació Eduardo Dato la va implantar a Espanya, publicada a la Gaceta de Madrid el 30 de gener de 1900. El Reial Decret 28/6/1900 establia que l’empresa havia de donar coneixement de l’accident a la autoritat governativa abans de les 24 hores. La implantació d’aquesta llei va estar afavorida perquè d’antuvi existia la normativa de les Societats de Socors Mutus creada per la Reial Ordre 10/6/1861 i el dret d’associació de l’any 1869 (sempre que no fos per motius sindicals ni professionals). Una altra llei de 26/7/1878 regulava i prohibia que els nens fessin treballs d’equilibri, força i dislocació. El Reial Decret 5/12/1883 promovia millores de les condicions socials dels treballadors. L’any 1908 es va crear l’Institut Nacional de Previsió i d’Accidents de Treball.
[3] El prefix dis-, negatiu, i local, referint-se a situació o localització, en termes sanitaris indica un canvi de lloc o desplaçament sovint d’articulacions. Aquestes lesions en el cas de ser d’espatlla poden anar acompanyades de ruptures del maneguet rotatori i afectar també el nervi axil·lar o plexe braquial. Si s’haguessin  donat aquestes circumstàncies, la recuperació podria haver estat molt lenta. Actualment per reubicar aquesta articulació dislocada s’aplica sedació al malalt i en alguns casos són intervinguts.
[4] Masana, Rosa M. “La Feminista, una societat de socors mutus de Palafrugell”. Revista del Baix Empordà, núm. 42 (desembre 2013), p. 99.

Infermeres voluntàries a ca n’Ànglada de Terrassa als anys seixanta

 

Un consultori d’infermeria a la parròquia de Sant Cristòfor

  

Algunes dades referents al barri

El municipi de Terrassa ocupa una extensió de 70,2 km2 i el barri de Ca n’Anglada, ubicat al districte número 2, té una extensió de 0,54 km2. Està situat entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol, la carretera de Montcada i les avingudes del Vallès i de Barcelona, al marge dret de la riera de les Arenes. A l’actual plaça de Ca n’Anglada, abans anomenada de Pius XII, l’any 1955 s’hi va construir la parròquia de Sant Cristòfor, nom també de l’ermita romànica que hi ha en aquest indret.

                                    

Rètol actual
Rètol actual

El barri, com d’altres de la ciutat, a partir dels anys cinquanta va viure un gran creixement demogràfic a causa de l’arribada de persones procedents del sud de l’Estat a la recerca del treball que els oferien els sectors tèxtil, de la construcció o de serveis.

Sovint eren els mateixos nouvinguts qui durant les hores de lleure anaven construint els habitatges. Per aquest motiu la ciutat també va viure l’auge en la demanda de material de construcció. Un fet que ens ho demostra és l’expansió que va fer la bòbila Almirall de Terrassa: als seus forns hi cremaven deu tones de carbó cada dia.

La ciutat va passar de tenir 58.880 habitants l’any 1950 a tenir-ne 138.697 l’any 1970. Segons el cens de l’any 2014 ara a Terrassa hi ha 215.517 habitants (font: Idescat).

També cal dir que Ca n’Anglada va ser un dels barris que va patir els efectes més devastadors de la riuada del mes de setembre de l’any 1962 per la proximitat de la riera de les Arenes, que es va desbordar i va ocasionar víctimes i danys materials. No n’hi va haver prou amb això que tres mesos després va caure una gran nevada a la ciutat. Amb el propòsit de donar algun tipus d’assistència social, aquell mateix any a la masia de ca n’Anglada va instal·lar-s’hi una congregació de Germanes de l’Assumpció.

Era evident que el barri vivia una situació precària, els carrers estaven sense asfaltar, el transport públic era incipient i els serveis generals com podien ser els sanitaris, escolars, d’infermeria i farmàcia quedaven força apartats de la zona. Aquesta situació, juntament amb d’altres vinculades a les condicions laborals dels treballadors d’aquells moments, va provocar que alguns ciutadans se sentissin descontents. L’any 1963 una empresa constructora hi va iniciar la construcció d’un bloc de pisos.

L’any 1965 va arribar a la parròquia de Sant Cristòfor mossèn Agustí Daura Melich, que a més de les seves funcions eclesiàstiques, també gestionava part del descontentament social i laboral de les persones del barri. La parròquia era un lloc on es podia reunir la gent per debatre els diversos assumptes que els preocupaven. Per aquest motiu la plaça de l’Església, dita abans de Pius XII, no va tardar a rebre el sobrenom de La plaza roja en referència a les activitats reivindicatives i encara clandestines a la dècada dels anys setanta. Mossèn A. Daura va estar-se al barri fins a l’any 1973.

Proposta feta a unes infermeres perquè fessin assistència sanitària

L’any 1965, aproximadament, se’ns va proposar a unes infermeres que treballàvem a la Mútua de Terrassa la possibilitat de dur a terme l’organització i gestió d’un consultori al barri amb l’objectiu de pal·liar la manca d’assistència d’infermeria que en aquell moment patia el barri de Ca n’Anglada, especialment pel que feia a l’administració de medicació per via parenteral.

                    

Una infermera preparant un injectable
Una infermera preparant un injectable

Vam acceptar la proposta i ens vam organitzar de manera que vam formar tres grups de dues persones cada un. Cada equip donava assistència dos dies a la setmana i en horari de set a nou del vespre.

Concretament jo feia equip amb la infermera Àngela Poch (e.p.d.).[1] El fet que faci poc que l’Àngela ens hagi deixat ens ha provocat un sentiment de gran pèrdua a totes les persones que la coneixíem. Estic segura que ella hauria recordat coses d’aquell temps i potser també el nom d’algunes de les infermeres dels altres equips, però la vida queda segada quan menys t’ho esperes.

Ens vam instal·lar en una dependència de la parròquia de Sant Cristòfol que vam equipar amb el material més imprescindible. També es va establir cobrar cinc pessetes per cada injectable, import que anava destinat a la compra de xeringues de vidre, agulles d’injectables de diferents mides, cotó fluix, esparadrap, gases, venes, alcohol i alguns medicaments d’urgència.

Infermeres dels anys seixanta a Mútua de Terrassa (imatge Rosa M. Masana)
Infermeres dels anys seixanta a Mútua de Terrassa (imatge Rosa M. Masana)

 La tasca d’infermeria al consultori i domicilis

 El consultori

 El recinte de la parròquia que vam adaptar estava format per una sala d’espera i un reduït espai on administràvem els injectables intramusculars (IM) i els intravenosos (IV). Aquests darrers els administràvem en una zona situada més a la vista del públic, perquè el pacient havia de recolzar el braç sobre una taula que sobresortia de l’espai reservat.

Per esterilitzar el material utilitzàvem un fogonet elèctric amb una olla d’aigua que no parava mai de bullir i a dins hi posàvem les dues peces de les xeringues, el cos i l’èmbol, que prèviament havíem diferenciat posant-hi un fil enrotllat de diferent color, tècnica que facilitava l’encaix correcte de cada una de les parts de la xeringa. També hi bullíem les agulles IM i IV.

Cal dir que quan feia una estona que estàvem treballant amb la sala d’espera plena a vessar de persones i juntament amb el vapor que desprenia l’olla esterilitzadora, l’ambient de la sala era com el d’una sauna turca.

Ens organitzàvem de manera que una de nosaltres es quedava a la consulta i l’altra anava a fer els domicilis. Sovint era jo qui em desplaçava per les cases perquè disposava d’una Vespa, vehicle que, vivint a les Fonts de Terrassa, m’era molt necessari.

                      

Rosa M. Masana amb la Vespa matrícula B-537246
Rosa M. Masana amb la Vespa matrícula B-537246

 

Els domicilis

 Era freqüent tenir uns vuit o deu domicilis, tot i que cal dir que eren justificats. Per fer-los havíem de recórrer una bona part dels carrers que ara en aquests moments recordo, alguns, amb el nom d’abans, com: San Crispín, Virgen del Socorro, San Honorato, Santa Lucía, San Damián, Santo Tomás, San Cosme, Santa Cecilia…

Un factor a considerar és que entre els anys 1960 i 1970 es va produir el boom o l’eclosió de la comercialització de la penicil·lina, circumstància que va incrementar la necessitat d’infermeres per a l’administració d’aquest nou medicament, també perquè l’única via d’administració era la intramuscular.

Per punxar els pacients ens emportàvem als diversos domicilis les xeringues i agulles que prèviament havíem bullit i posat dins d’un recipient ple d’alcohol que o bé era de plàstic de la casa ICO o format per  estoigs metàl·lics de diferents models.

Estoig metàl·lic (Rosa M. Masana)
Estoig metàl·lic (Rosa M. Masana)
Recipient per a xeringues i agulles (imatges: Rosa M. Masana)
Recipient per a xeringues i agulles (imatges: Rosa M. Masana)
Recipient ICO
Recipient ICO

Havíem atès malalts que tenien símptomes com afeccions gripals amb postració i temperatura elevada, lumbàlgies i ciàtiques agudes, amigdalitis purulentes, simptomatologies de l’aparell digestiu que, algunes, havien evolucionat a úlceres gàstriques, problemes hepàtics de diversa naturalesa, abscessos dentals, infeccions de l’aparell respiratori, també lesions osteomusculars o ferides i amb freqüència causades per accidents laborals. En aquest cas l’accidentat havia d’anar a curar-se a la Mútua de Terrassa. En una ocasió vam assistir també un malalt afectat de brucel·losi o febre de Malta.

Una capsa d’agulles d’injectable d’aquells temps (imatge: Rosa M. Masana)
Una capsa d’agulles d’injectable d’aquells temps (imatge: Rosa M. Masana)

Quan penso en el barri, tinc la idea de fosc, com en realitat era. Un dia anant amb la Vespa de poc salto per un terraplè que hi havia a la sortida d’un camp de futbol, sort que vaig ser a temps de frenar. En una altra ocasió vaig trobar-me de sobte amb la Vespa encallada a sobre d’un munt de sorra que no havia vist, i després no la’n podia treure. Un senyor que passava per allà em va preguntar: “¿Cómo te lo has hecho, para subirte aquí encima?”. Li vaig respondre: “No lo sé; encontré una resistencia y aceleré”. Em va ajudar a baixar-la. A part d’aquests entrebancs també hi havia coses bones. Una senyora a qui anava a punxar em va fer de mitja un casquet i uns guants de llana que em van ser de gran utilitat. Suposo perquè em veia arribar a casa seva morta de fred.

Abans de plegar del consultori deixàvem preparada una llista dels domicilis per a l’equip de l’endemà en què constaven els nous avisos i els donats de baixa.

Un gran ensurt i l’alegria més gran de la meva vida

Al consultori i per guanyar temps, preparàvem el flascó de penicil·lina amb el dissolvent i el donàvem al malalt perquè l’anés remenant i escalfant amb la mà. Quan li tocava punxar-se, el líquid estava completament diluït, sense cap grumoll, i entrava dins el teixit muscular com una seda. Vist amb ulls d’ara, seria digne de poder captar la imatge de les diverses persones remenant flascons de penicil·lina i envoltats d’una boirina de vapor.

Un d’aquells dies va anar a fer els domicilis l’Àngela Poch i jo em vaig quedar a la consulta. Vaig haver d’administrar un injectable de calci en vena a una noia. La tècnica consistia a punxar la vena i aspirar perquè entrés una mica de sang dins la xeringa; d’aquesta manera ens asseguràvem que la punció era correcta. Seguidament es procedia a injectar lentament el medicament.

Després d’aquesta noia li tocava un senyor que ja portava el flascó amb la penicil·lina completament diluïda. Just després de retirar-li l’agulla de la cuixa, va caure a terra com un sac. I a mi no se m’acut res més que dir en veu alta: “¡Lo he matado!” Mira, mira, em volia morir jo darrere d’ell. Era horrorós el que estava passant. Corrents vaig preparar un Urbason de 40 mil·ligrams i ja tenia també l’ampolla de l’adrenalina a punt. Vaig pensar que el pacient havia sofert un xoc anafilàctic. M’apropo a ell per punxar-lo i en aquell moment obre els ulls i em diu: “No me ha dado tiempo”. Jo una mica més i me’l menjo a petons quan vaig veure que havia ressuscitat. Estava parlant, no m’ho podia creure i torna a dir-me: “Pensaba que me daría tiempo”. Li pregunto: “¿Tiempo de qué?” I respon: “A que me pinchara. Me estaba mareando porque no puedo ver sangre y al llamarme en aquel momento pensé que sí me daría”. La sang que va veure era la d’aquella noia a qui havia punxat anteriorment.

No sé descriure el sentiment tan gratificant que vaig sentir en veure que estava viu, que només havia tingut un desmai. En qüestió de minuts vaig passar d’experimentar una situació de mort irreversible a una altra de vida i segurament per molts anys, perquè la persona era jove. Aquella batzegada emocional de cara i creu l’he recordat sempre.

El pacient, una vegada recuperat, se’n va anar a casa seva. Amb aquestes que arriba l’Àngels i em diu: “Carai, Rosa, ja sé que ets ràpida, però com t’ho has fet avui?” A la sala d’espera no hi havia ni una ànima, tots els pacients havien marxat i segurament ho van fer en silenci perquè no me’n vaig adonar; havia estat absorbida amb aquell senyor.

Durant uns dies semblava que el consultori no era el d’abans, però la cosa molt ràpidament es va normalitzar, perquè de segur que el veïnat va veure que la persona suposadament morta no ho estava, i ell possiblement també devia haver explicat que la causa de la seva terrabastada havia estat un desmai.

L’etapa altruista

Mirant enrere, quedo meravellada en recordar les coses que en aquells anys seixanta feia la joventut terrassenca. La  majoria de nosaltres treballàvem i al mateix temps estudiàvem. Alguns diumenges  anàvem al Cottolengo per ajudar a donar assistència als ingressats, diverses nits assistíem a reunions en què debatíem temes de contingut social, que a més eren clandestines i anàvem a dormir a la una de la matinada. Tampoc deixàvem de banda les excursions, que en ocasions consistien en llargues caminades, alguns havíem fet classes a domicili per a joves impossibilitats, assistíem a les diverses manifestacions de torn en què ens tocava córrer cames ajudeu-me, i també la majoria de noies ajudàvem la mare a tirar endavant algunes de les tasques de la llar.

Ara trobo una explicació a tot això tan lloable que fèiem; penso que era perquè disposàvem dels valors humans de l’altruisme i de les ganes d’ajudar —o els tens o no els tens—, i també d’algunes  de les atribucions pròpies de la joventut, com l’entusiasme i la il·lusió.


Notes
 
[1] Quan vaig decidir posar-me en contacte amb l’Àngela perquè m’expliqués el que recordava del consultori, van dir-me que estava ingressada a la Mútua de Terrassa i que esperés a anar-la a veure. No vaig arribar-hi a temps. Mentre escrivia aquesta crònica he pensat en l’Àngela diverses vegades i, qui sap si ella, atesa la situació d’estar ingressada en un hospital, també va recordar els anys que havia exercit d’infermera abans de convertir-se en una excel·lent actriu. Podem conèixer més coses d’ella a:        http://www.premisbutaca.cat/2014/edicions-anteriors/i-edicio-1995/

                    http://www.elsocial.org/terrassencs/terrassencs2001poch.htm

També a: Torre Palau

Les indústries sureres a Llagostera

 

Cronica feta per Fina Blanch Rissech i Rosa M. Masana Ribas. Publicada al núm. 6 de  Crónica -Llagostera-, any 1992

Una de les principals activitats laborals dels llagosterencs des de fa més de dos segles és la transformació del suro com a matèria primera en taps. Hi ha hagut períodes en la història del nostre poble de molta activitat empresarial, però com veurem més endavant en l’actualitat la indústria suro-tapera està reduïda i fins i tot pot arribar a desaparèixer. El nostre principal interès ha estat acostar-nos una mica a aquest tema per poder descobrir la llarga història del món del suro i la seva indústria a casa nostra.

Per continuar llegint clicleu a Industries sureres

Hi ha un exemplar a la biblioteca central de Terrassa