Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Una pinzellada sobre la premsa de Palafrugell, 1882-1918

Durant la consulta d’uns lligalls de correspondència municipal a l’Arxiu Municipal de Palafrugell vam localitzar un comunicat dirigit al batlle amb data 12 de març del 1900 remès per Rosalio Garriga Daussà, resident al carrer Tarongeta número 29, en què li comunicava que tenia previst crear un periòdic que sortiria publicat cada dijous amb el nom de Les Tisores. El treball d’impressió l’havia encarregat a la impremta Successors de Pujol de Palafrugell, la primitiva imprenta era a la Bisbal.

També va ser localitzat un altre comunicat dirigit al batlle un mes després de l’anterior, de data 14 d’abril del 1890, que havia estat enviat per Andrés Serra Maspera, domiciliat al carrer Sant Martí número 4 de Palafrugell. La carta era per informar que tenia previst editar un periòdic amb el nom de Nuevo Distrito, defensor de la industria corcho-taponera.

Aquests dos documents van suggerir-nos la possibilitat de donar a conèixer aquesta informació i ampliar-la amb altres aspectes que volíem indagar, però en aquell moment desconeixia l’estudi que havien fet els autors Salvatella, Turró i Esteba sobre la premsa local de Palafrugell, un exhaustiu treball del qual es va editar un llibre. Entre la informació que aportaven comentaven també que amb freqüència es desconeixien els titulars o directors de les edicions periodístiques i una de les causes era que sovint signaven usant pseudònims.

Tot i l’existència de l’esmentat treball, creiem que pot ser d’interès esmentar els dos impulsors de les primeres edicions de premsa del segle XX. Així, hem elaborat una taula amb la relació de diaris editats des de l’any 1882 fins l’any 1918 en ordre cronològic a fi de facilitar la cerca d’informació per anys.

Hem escollit fins l’any 1918, any d’edició d’Acción Social Obrera, del qual es guarda només un número perquè coincideix gairebé amb l’entrada al segle XX, període marcat per la Primera Guerra Mundial, els avenços industrials i l’epidèmia de grip.

Premsa Palafrugell
Premsa Palafrugell
Capçalera La Sardana
Capçalera La Sardana
Capçalera Les Estisores
Capçalera Les Estisores

 

 

Capçalera Acción Social'
Capçalera Acción Social'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes

 

(1)     (2) Joan Miquel Avellí amb l’edició de La Bugadera i Joan Vergés Barris i Enric Bosch Viola amb La Pebrera, esmentats al llibre de Josep Salvatella, Jordi Turró i Miquel Esteba 120 anys de premsa local: d’El Palafrugellense a la Revista de Palafrugell, 1882-2002.

Els fotògrafs Ferriol i Forgues i el vestit de Sant Sebastià del santuari de Palafrugell

Article publicat al setmanari del Baix Empordà núm. 59 -Any XV del desembre de 2017, pag. 90

Per llegir-lo clicar a:  ferriol-i-forgas-fotògrafs

A la Correspondència Municipal de l’Arxiu de Palafrugell del dia 13-3-1906,  en una circular lliurada al batlle de Palafrufell  procedent de la Comandància de Mallorca , va referencia  al soldat Miquel Masanet Llinàs resident al Far de Sant Sebastià. Hem considerat  que pot ser una dada d’interés.

L’hospital de Palafrugell, història

L'edifici de l'Hospital de Palafrugell (Masana)
L'edifici de l'Hospital de Palafrugell (Masana)

Presentem en format PDF un recull d’articles que van ser publicats a la Revista de Palafrugell que tracten de la història de l’hospital de la vila de fa més de 600 anys,  per llegir-los clicar a; sanitat-publica-hospital-de-palafrugell

La capella de l’hospital està consagrada a la Dolorosa i amb seu interior hi ha una imatge que la Verge amb Jesucrist, desconec l’autor de la escultura, però va saber representar amb tota realitat el patiment que pot experimentar una mare tenim el seu fill en braços desprès d’una agonia i com a la vegada alça els ulls al cel suplicant ajut. En presentem l’imatge.

La Dolorosa
La Dolorosa

 Adjuntem també unes dades que tenien en format apunts, que ara em resumit en un text que titulat: Inventari i comptes de l’hospital de Palafrugell  1863-1912, podem consultar a ; inventari-hosppalafru-fet-26-7-20

Esquema de la antiga muralla a la plaça de l'església de Palafrugell
Esquema de la antiga muralla a la plaça de l'església de Palafrugell
Notes
Martirià Brugada Clotas va fer un article  titulat La esglèsia de l’hospital de Palfrugell, publicar a la Revista del Baix Empordà num. 32, març del 2011, pag.82  que  ens aporta força  informació d’aquesta esglèsia i  dels treballs de neteja i de pintura  fets recentment.

Ramiro Medir Jofra va publicar a la revista de Palafrugell del dia 14 d’abril de l’any 1962  un article titulat ‘Reseña histórica de la villa de Palafrugell ( Obrante en el Plan General de Ordenación de Palafrugell) ‘, entre d’altres deia : ‘ En 1509 había en Palafrugell 160 hogares y 960 habitantes. En aquella época -año 1500-, se construyó el Hospital municipal con limosnas y la prestación personal de los vecinos.

LLibre d'actes notarials
LLibre d'actes notarials
Llibre d'actes notarials obert a la pàgina que hi ha la informació
Llibre d'actes notarials obert a la pàgina que hi ha la informació
Llibres  d’ actes notarials del senyor Joaquim Vergonyós dipositades a l’Arxiu Històric de Girona, notaria de Torrent 77 del 16 d’agost de l’any 1786, folis 333 i 334.
Al Arxiu Diocesà de Girona hi ha un llibre escrit amb llatí antic  que  el Mn. Josep M. Marquès,  director de l’arxiu, va transcriure  verbalment les pàgines  que tractaven del hospital  amb data  22 de juny de l’any 1445 , quan el vicari de Girona Andreu Alfonsello, veient que les rendes rebudes pels contribuents eren insuficients per sostenir l’hospital, va autoritzar a uns aplegadors (persones identificades per la vicaria) que sol·licitessin caritat pel Sant Hospital (Lletra de quistació, Q4, 24 pàg. 35).
Aquest fet ens situa cromologicament i ens permet  pensar  que l’hospital existia abans de l’any 1500.
Ramiro Medir Jofra va publicar a la revista de Palafrugell del  14 d’abril de l’any 1962  un article titulat ‘Reseña histórica de la villa de Palafrugell ( Obrante en el Plan General de Ordenación de Palafrugell) ‘ , entre d’altres esmentava que : ‘ En 1509 había en Palafrugell 160 hogares y 960 habitantes. En aquella época -año 1500-, se construyó el Hospital municipal con limosnas y la prestación personal de los vecinos.  Qui sap si es va tractar d’ una ampliació de les dependencies.