Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Inventari de l’hospital de Palafrugell de l’any 1871

 

Per llegir el contingut de l’inventari  feu clic a :   inventari-hsp-palaf

D’altres aportacions relacionades amb l’hospital 

Segons una circular  guardada a la caixa número 96 de la correspondència municipal del dia 5 de febrer de l’any 1918 al Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP),  hem sabut   que Sor Pilar Rubies  havia ocupat el càrrec  de Mare Superiora de la  comunitat de germanes de Sant Josep,  durant un període de temps de sis any.  Responsabilitat que deien havia dut a terme amb  molta cura en la atenció  als malalts,  als pobres  i en el funcionament de la cuina . Ressaltaven també  tasca   de procurar que es  duessin   a terme  les obres per  millora del edifici.  Amb tot  sentien  la separació de l’esmentada Mare. Possiblement va ser traslladada a un altre convent.

Mitjançant un edicte signat pel batlle de Palafrugell   datat el dia  9 de març de 1918,  hem  sabut que hi havia una plaça vacant d’infermer per exercir  al hospital de la vila i  que les persones interessades en ocupar-la podien presentar  una instància de sol·licitud al Ajuntament  fins el dia 25 de març.  ( Caixa número  96 de la correspondència  municipal de l’any 1817 , del Arxiu Municipal de Palafrugell (AMP).

Aquest mateix any 1918, segons consta a una circular del dia 13 d’abril,  s’havia pagat la factura  al ‘Hospicio de Expósitos de Girona’ en concepte  d’ alletar a un del bessons d’una família considerada  pobre i sense parents. En un altre document  del  dia 12 de juliol,  consta qua a la vila hi havien 10 persones en condició de pobres , vuit  de les quals  eren dones, uns mesos mes endavant la xifra havia pujat  a 13 dones i sis homes  ( Idem caixa número  96).

Mentre va durar la Primera Guerra Mundial 1914-1918, alguns de els  establiments públics  en anar-se deteriorant  no eren arranjats  i  les pecaries condicions de vida  no havien de jugar a favor  de la salubritat ambiental, potser per quest motiu va ser que  el  Governador Civil  de la província  lliures un telegrama al batlle de Palafrugell   dient-li que no evites que  els ciutadans anessin al cementiri  per la diada de Tots Sants.   La  empresa  de Miquel Gómez  que s’anunciava amb  el nom  de “Chorro Gómez”  s’anunciava  com a especialista  en fer   polvoritzacions amb  productes  desinfectants  entre ells  de sotal i  de formol , possiblement per pal·liar les possibles infeccions. (Idem caixa 96 del dia 25-10-1918).