Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Conceptes envers la infecció

A causa de no estar, sortosament, familiaritzats amb alguns conceptes que apareixen als mitjans, farem un petit resum d’alguns:

Un brot epidèmic consisteix en l’aparició sobtada en un lloc concret i un moment determinat d’una malaltia deguda a una infecció. En el cas del SARS Covid-19 es diu que el focus va aparèixer a Wuhan (Xina).

Epidèmia és quan la malaltia es propaga activament perquè el brot es descontrola i es manté en el temps, cosa que fa que augmenti el nombre de casos en una part concreta de la geografia.

Pandèmia és quan una epidèmia compleix dos criteris: que el brot afecti més d’un continent i que els casos detectats en cada país no siguin importats, sinó que es vagin generant per transmissió dins la mateixa comunitat.

Immunitat, segons el Diccionario terminológico de ciencies médicas Salvat, és el conjunt de manifestacions que un organisme viu és capaç de desenvolupar amb el seu esforç per adquirir un estat refractari contra les infeccions. Citem només la immunitat innata o congènita, l’activa per haver passat una malaltia infecciosa i sortir-ne reeixit i l’adquirida mitjançant l’administració de vacunes o immunoglobulines.

El període d’incubació és el temps que tarda una persona des que ha estat infectada fins que se li manifesta la malaltia. Antoni Trilla, cap del servei d’epidemiologia i salut de l’hospital Clínic de Barcelona, comentava que la incubació de Covid-19 és d’un màxim de catorze dies i que els tests de control s’han de fer només a les persones que hagin viatjat a zones de risc o que hagin estat en contacte amb persones amb coronavirus confirmat.

Les immunoglobulines (Ig) són anticossos que es poden trobar en forma salubre a la sang o en altres fluids corporals, actuen com a receptors dels limfòcits B dels quals el sistema immunitari fa ús per identificar i neutralitzar els bacteris o virus que identifica com a elements estranys dins l’organisme.

Les vacunes estan formades per antígens, molècules que l’organisme detecta com a elements no desitjats i respon mitjançant l’acció immunitària de crear anticossos específics per a la malaltia que es vol combatre. El problema és que la vacuna va acompanyada d’altres components usats per a la preservació del material atenuat i d’acord amb alguns estudis les vacunes poden ser causants d’efectes no desitjats en especial també per la incorporació de Tiomersal com a coadjuvant. Per donar més garanties, seria adient potenciar la immunitat natural i en el supòsit d’immunodeficiències, tractar aquestes.

Com a dades generals comentar que el dia 27 de març a les 8.30 h al programa de televisió Arbuseros donaven la noticia que la Xina havia exportat 90 tones de plasma, sense concretar el país receptor, però suposem que Espanya, i tampoc deia el nom de l’empresa. Hem pensat que podia tractar-se de Shanghai RAAS. Segons les dades a internet l’empresa produeix derivats de la sang humana en quantitat de 900.000 litres anuals i també elabora, entre d’altres, albúmina i immunoglobulina humana i en l’actualitat està centrada en l’obtenció de plasma per a pacients afectats del coronavirus.

Una publicació apareguda a Expansión, 27 de març de 2020 presenta el titular: “Grifols cierra su alianza estratégica con China Shanghai RAAS y anuncia que en julio tendrá lista la inmunoglobina anti-Covid en EEUU”.

El Diario de Mallorca del 26 de març de 2020 publicava “El Consejo Superior de Investigaciones Cientifica (CSIC). Los investigadores trabajan en la vacuna a partir del virus que erradicó la viruela.” Mariano Esteban, que lidera aquesta investigació, comenta que estan estudiant la proteïna S (spire), que és la que utilitza el virus per unir-se a la cèl·lula candidata a ser infectada. Fan una cerca entre múltiples plaques de virus per trobar l’esmentada proteïna S i comprovar si aquesta seria capaç de generar anticossos que neutralitzin el virus. La proteïna S té relació amb la vitamina K.

Per garantir la seguretat dels investigadors durant les anàlisis, es comenta que utilitzen un sol component del virus i Estebe també concreta que al Centre Nacional de Biotecnologia tenen experiència en el desenvolupament de vacunes del VIH, l’Èbola, el zika o el chikungunya.

Considero que hem de seguir endavant, tot i que la inesperada pandèmia del segle XXI ens posa enfront de dues forces antagòniques, la vital, la de les ganes de viure, diguem-ne d’Eros, i la que ens vol estirar cap a Tanatos, un personatge fosc i astut que ha intentat vendre la idea perquè algú deixi aquest món com a acte heroic per deixar espai als seus nets. No podem permetre anar en aquesta línia; hem de sortir d’aquesta crisi més evolucionats humanament, no al revés, però hi hem de pensar.

Leave a comment

name

email (not published)

website