Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Els Constructors de les Xemeneies de La Bisbal

David Pujol,  va néixer a Vulpellac el dia 10 de gener de l’any 1907. De bastant jove va anar a treballar a l’empre­sa de ceràmica Coromina de la Bisbal. Es va casar amb Encarnació Banyeres Torró el dia 23 de maig de l’any 1936 poc abans d’esclatar la Guerra Civil.  Un any després del casament va néixer el seu fill Josep.  Va morir  a la Bisbal el dia 28 d’octubre de l’any 1991.

Com a paleta, va participar amb Joan Rasós, “Juanito”. en la construcció de la xemeneia Coromina I l . Va edificar també la xemeneia Lloberes i, segons ens diuen les persones que el van conèi­xer, era un excel·lent paleta. El podem observar a la fotografia adjunta i també  enfilat al capdamunt de l’estruc­tura de la Coromina    sostingut per una bastida interna.

David Pujol
David Pujol
Les dues xemeneies Coromina
Les dues xemeneies Coromina

Leave a comment

name

email (not published)

website