Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Els Constructors de les Xemeneies de La Bisbal

Alfons Plaja,  pertany a una nissaga de paletes, concre­tament de “mestres de cases” que era com se’ls anomenava anys enrere, atès que el seu besavi era constructor així com l’avi, Ramon Plaja, el seu pare Gabriel Plaja Homs i ell mateix. Va néixer el dia 14 de juliol de l’any 1929 al mas Plaja de Vulpellac, també anomenat Hostal de la Parra o ca la Caritat. De petit va anar a classes­ amb el senyor  Sala on va aprendre, entre d’altres coses, dibuix lineal, molt útil per a la seva futura professió Es va casar amb Maria Janoher i varen tenir dos filis, en Joan i la Maria Rosa.

A la dècada dels anys seixanta, quan es va edificar la xemeneia de can Puigdemont, el paleta l’Alfons, tre­ballava per  Joaquim  Casamajor i ens explica una cosa interessant com és el principal motiu que s’hagin deformat les xemeneies. Diu que quan plovia i es mullava el fust que sovint rebia més humitat pel cantó de tramuntana o de lle­vant, si desprès d’això glaçava, l’aigua que havia absorbit el material d’unió dels maons augmentava de volum i pro­duïa una deformació de la zona més afectada per la forta tracció del glaç. La solució a aquest problema va ser afe­gir pòrtland al morter que generalment abans només es feia amb sorra i calç grassa, ell ho va aplicar a la xemeneia Puigdemont i per això es conserva en bastant bon estat. Comenta que els darrers metres de l’estructura foren construïts per Eduard Esteve.

Un altre canvi que diu va fer, era  posar unes barnilles de ferro verticals al llarg de la xemeneia i subjectades per unes anelles del mateix material, desprès l’estruc­tura s’arremolinava amb morter en comptes d’utilitzar maons de terra cuita aplantillats. Un dels problemes que tingué aquest sis­tema constructiu, fou l’atracció dels llamps, com li succeí a la xemeneia del Rissec, la que ell mateix  també , posteriorment, va ajudar a reconstruir.

Alfons Plaja
Alfons Plaja
Xemeneia Puigdemont
Xemeneia Puigdemont

Leave a comment

name

email (not published)

website