Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

L’hospital de Palafrugell, història

L'edifici de l'Hospital de Palafrugell (Masana)
L'edifici de l'Hospital de Palafrugell (Masana)

Presentem en format PDF un recull d’articles que van ser publicats a la Revista de Palafrugell que tracten de la història de l’hospital de la vila de fa més de 600 anys,  per llegir-los clicar a; sanitat-publica-hospital-de-palafrugell

La capella de l’hospital està consagrada a la Dolorosa i amb seu interior hi ha una imatge que la Verge amb Jesucrist, desconec l’autor de la escultura, però va saber representar amb tota realitat el patiment que pot experimentar una mare tenim el seu fill en braços desprès d’una agonia i com a la vegada alça els ulls al cel suplicant ajut. En presentem l’imatge.

La Dolorosa
La Dolorosa

 Adjuntem també unes dades que tenien en format apunts, que ara em resumit en un text que titulat: Inventari i comptes de l’hospital de Palafrugell  1863-1912, podem consultar a ; inventari-hosppalafru-fet-26-7-20

Esquema de la antiga muralla a la plaça de l'església de Palafrugell
Esquema de la antiga muralla a la plaça de l'església de Palafrugell
Notes
Martirià Brugada Clotas va fer un article  titulat La esglèsia de l’hospital de Palfrugell, publicar a la Revista del Baix Empordà num. 32, març del 2011, pag.82  que  ens aporta força  informació d’aquesta esglèsia i  dels treballs de neteja i de pintura  fets recentment.

Ramiro Medir Jofra va publicar a la revista de Palafrugell del dia 14 d’abril de l’any 1962  un article titulat ‘Reseña histórica de la villa de Palafrugell ( Obrante en el Plan General de Ordenación de Palafrugell) ‘, entre d’altres deia : ‘ En 1509 había en Palafrugell 160 hogares y 960 habitantes. En aquella época -año 1500-, se construyó el Hospital municipal con limosnas y la prestación personal de los vecinos.

LLibre d'actes notarials
LLibre d'actes notarials
Llibre d'actes notarials obert a la pàgina que hi ha la informació
Llibre d'actes notarials obert a la pàgina que hi ha la informació
Llibres  d’ actes notarials del senyor Joaquim Vergonyós dipositades a l’Arxiu Històric de Girona, notaria de Torrent 77 del 16 d’agost de l’any 1786, folis 333 i 334.
Al Arxiu Diocesà de Girona hi ha un llibre escrit amb llatí antic  que  el Mn. Josep M. Marquès,  director de l’arxiu, va transcriure  verbalment les pàgines  que tractaven del hospital  amb data  22 de juny de l’any 1445 , quan el vicari de Girona Andreu Alfonsello, veient que les rendes rebudes pels contribuents eren insuficients per sostenir l’hospital, va autoritzar a uns aplegadors (persones identificades per la vicaria) que sol·licitessin caritat pel Sant Hospital (Lletra de quistació, Q4, 24 pàg. 35).
Aquest fet ens situa cromologicament i ens permet  pensar  que l’hospital existia abans de l’any 1500.
Ramiro Medir Jofra va publicar a la revista de Palafrugell del  14 d’abril de l’any 1962  un article titulat ‘Reseña histórica de la villa de Palafrugell ( Obrante en el Plan General de Ordenación de Palafrugell) ‘ , entre d’altres esmentava que : ‘ En 1509 había en Palafrugell 160 hogares y 960 habitantes. En aquella época -año 1500-, se construyó el Hospital municipal con limosnas y la prestación personal de los vecinos.  Qui sap si es va tractar d’ una ampliació de les dependencies.

Leave a comment

name

email (not published)

website