Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Teresa Plaja Ros -Bos- (La Bisbal d’Empordà 1851- ) Llevadora

L’any 1998 vàrem publicar a la revista El Drac de la Bisbal, núm. 36, l’article  137 anys d’història de les llevadores  de la Bisbal, on hi conta una breu referencia  de la llevadora Teresa Plaja Hortal, que pensem era possiblement parenta  de la   Teresa Plaja Ros  que no n’havíem parlar a la publicació abans referida.

La novament consulta  d’un dels llibres de la Contribució Industrial i de Comerç de la Bisbal  dipositat al Arxiu Històric Comarcal del Baix Empordà (AHCBE) corresponents als anys 1893 i 1894 , ens ha permès  trobar  enregistrada a la llevadora  Teresa Plaja Ros conforme  pagava impostos per exercir la  professió.  En algun altre document vist a la Universitat de Barcelona, el seu segon cognom  consta Bos, per la qual cosa fins que no sapiguem el cognom correcte de la seva mare en resta el dubte de si és Ros o Bos.

La Teresa va néixer a  la Bisbal l’any 1851 i era filla de Antoni natural de Rupià i de Gertrudis nascuda a  la Bisbal, vivien al carrer Fernandina, número 19 de la Bisbal.  La Teresa als 23 anys es va casar amb  Josep Sais Bosch a la parròquia de Santa Maria de la Bisbal el dia 8 de octubre de l’any 1874.  El seu pare quan va anar al casament consta que era viudo.  El matrimoni va viure al carrer de les Mosques número 7,  sembla  que disposaven d’una botiga que fins el moment no hem confirmat.

Les llevadores d’aquell temps abans de  poder inscriure’s a la Universitat per poder fer l’examen de revàlida   dels estudis  de la carrera  de Matrona, havien de presentar un certificat  de  cultura general expedit per una escola oficial, la Teresa el va obtindré de l’Escola de Mestres de Barcelona quan tenia 29 anys.

Els estudis consistien amb seguir el programa acadèmic oficial vigent que incloïa  lliçons teòriques i habilitats  pràctiques  que havia de posseir la matrona que es podien adquirir al costat d’una llevadora experimentada, d’un metge especialista en parts i  en hospitals , també als hospitals  de  beneficència.  Els estudis tenien una extensió de quatre semestres que corresponia a dos anys complerts.

La  consulta del seu expedient acadèmic  dipositat a l’Arxiu de la Universitat de Barcelona, ens ha permès saber  que per inscriure’s a la Universitat era necessari presentar els següents documents:

Drets de revàlida
Drets de revàlida

 

  • El certificat de l’Escola Nacional de Mestres
  • Un certificat de bona conducta expedit pel batlle, que no li constés cap falta.
  • Un certificat marital donant-li permís per estudiar i per posteriorment  exercir la  professió.
  • Un certificat fet per un avalador, pensem que potser era el professor/ra
  • Els certificats anaven acompanyats per l’aval d’ un notari , el de la Bisbal era Francesc Miró de Pujol.
  • Una vegada fets els quatre semestres  la interessada havia de procedir al examen de revàlida.

    Conformitat per l'expedició del títol de Matrona
    Conformitat per l'expedició del títol de Matrona

El certificat d’estudis de la Escola de Mestres de la Teresa anava signat per la directora Maria Agustina Royo i el secretari de l’escola Josep Giró Roma.

Les persones que consten van avalar-la  van ser: Francesc Capdevila, Joan Capdevila i Ramon Caballé.

Per poder fer l’ examen de revalida, la interessada havia de fer la petició per escrit i pagar les taxes corresponents, la Teresa  a la carta entre altres coses escrivia : ‘ interesa sufrir ahora el examen de reválida… , ara potser se’ns fa estranya la expressió, ‘sufrir’,  però qui ha fet exàmens de revalida sap que són un patir, t’ho jugues tot en aquell examen.

El resultat de la Teresa va ser satisfactori i obtingué amb data  18 d’octubre de l’any 1882 el títol de Matrona 

Signatura de la Teresa i del fiador
Signatura de la Teresa i del fiador

Teresa i Josep van tenir dues filles, Edelmira i Trinitat Sais Plaja (La Bisbal 22-7-1878- Barcelona 17-10-1933) aquesta darrera va estar també per ocupar-se de temes sanitaris com la seva mare però, ella va poder estudiar la carrera medicina a la Facultat de Medicina de Barcelona, fet que la va convertir amb la primera metgessa de la província de Girona i una de les pioneres de Catalunya.  El doctor Jacint Corbella i Edelmira Domènech en va fer una crònica a la revista Gimbernat, 2001

En reconeixement a la metgessa pionera Trinitat Sais Plaja, filla de Teresa
En reconeixement a la metgessa pionera Trinitat Sais Plaja, filla de Teresa

L’Ajuntament de la Bisbal recolzat pel Grup de Dones de la Bisbal considerant les característiques acadèmiques i professionals de la Trinitat Plaja  va voler dedicar el seu nom a una plaça publica que es troba davant del  Centre d’Assistència Primària de la Bisbal (CAP) on  van col·locar un monòlit fet amb rajols de ceràmica en memòria seva.  Podem veure un vídeo relacionat de quan  el CAP de la Bisbal va  rebre el nom de Francesca  Casaponsa , una altre metgessa bisbalenca reconeguda.

Fragment de la crònica que parla de la metgessa Trinitat Sais
Fragment de la crònica que parla de la metgessa Trinitat Sais

Amb les dades que ara disposem de la Teresa Plaja, de segur que podrem ampliar aquesta crònica.

 

 

 

 

Leave a comment

name

email (not published)

website