Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Els Constructors de les Xemeneies de La Bisbal

Un segle de constructors bisbalencs

En el procés de revisió de la documentació per aportar més dades dels constructors abans esmentats, s’ha considerat la transmissió de l’ofici de pares a fills fins arribar a les generacions actuals. L’estudi de la matrícula industrial ens ha permès també obtenir les dades dels paletes i mestres d’obres que han edificat una bona part dels immobles de la ciutat.

Des de l’any 1850  fins al 1869, aproximadament

Jaume Alabau, Josep Oriol,  Benet Bosch,  Pere Martinell , Joan Rasós, Salvador Rasós, Joan Albert, Adrià Salarnó,  Bernat Colls,  Antoni Rasós , Juli Casamajor , Joan Saltó, Feliu Casamajor, Josep Tauler

Des de l’any  1860 al 1899, aproximadament

Emili Casamajor, alies  ’EIi’ , Narcís Rasós , Marcel·lí Pujol , Agustí Bial,Josep Romaguera,Narcís Heras,Joan Viader,Josep Gich, Andreu Planas.

Segle XX (comencen la seva activitat al segle anterior)

Manel Jovés, Joan Rasós, Joan Sot (l’any 1880 al registre hi diu : abans Agustí Bial  i fins  l’any  1936 hi  consten :  Joan Rasós Lloberes , Joan Saballs Plaja, Josep Sot Romaguera, Baldomer Casamajor Ferrer, Jaume Vinardell , Liberato Bahi Font, Joan Rasós Casa, Leandre Casamajor Ferrer , ‘Sociedad Obras y Construcciones ‘.

Del 1937  al 1939

Col·lectivitat del Ram de la Construcció, i l’any 1940 reprenen les seves activitats Joan Vinyals Font, Leandre Casamajor Ferrer, Joan Rasós Casos i Eulogi Saballs Barris, que continuen amb la denominació de “alba­ñill”. En la dècada dels cinquanta apareixen altres mestres d’pbres: Joaquim Casamajor PujoI, Rafael  Cerdera Reyes, Leopoldo  Sanjosé, Narcís Oriol Amat,Narcís Comas Pagés i Joan Rasos Casamiquela.

Els paletes que van edificar les xemeneies industrials

Que en tinguem constància, van participar activament en la construcció de les xemeneies bisbalenques paletes que treballàvem a càrrec dels contractistes d’obres abans esmentats i eren: Narcís Muní Nadal, David Pujol Pach, Eduard Esteve Puignau, Alfons Plaja Caner, Joan Pons i Pericay i Enric Sais dels quals hem tingut l’oportunitat de recollir aquestes dades mitjançant algun  testimoni oral de familiars  o  directe  com ha estat  Alfons Plaja i Joan Pons.

Leave a comment

name

email (not published)

website