Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Els Constructors de les Xemeneies de La Bisbal

Joan Pons Pericay , va néixer el dia 11 d’octubre de l’any 1933 a la mateixa casa on encara viu ara, l’antiga mongia dels mon­jos de Sant Miquel de Cruïlles, habitatge destinat als monjos del monestir. Es va casar amb Catalina Artigues i varen tenir bessonada de dos nois i més endavant tingueren dues noies. Sempre ha fet de paleta i entre altres coses, l’any 1964 va construir lo xemeneia d’Emili Pons que està situada a la car­retera de Calonge i també fa uns quinze anys va enderrocar la xemeneia de can Llensa i can Mercader. Explica que la xemeneia Pons està feta amb el sistema d’enrajolat extern, però no va donar el resultat esperat, perquè amb el pas del temps els rajols s’han desprès a causa que entre ells i el pòrt­land hi havia una dilatació de material molt diferent. Considera que si s’haguessin utilitzat totxos de quatre centímetres  amb forats, potser haurien aguantat.

Joan Pons explicant amb un gràfic com es fa una xemeneia
La xemeneia de Emili Pons, o l’Empordanesa
La xemeneia de Emili Pons, o l’Empordanesa
La xemeneia de Emili Pons, o l’Empordanesa
La xemeneia de Emili Pons, o l’Empordanesa

Per la vida de la xemeneia és important que el conducte de tiratge sigui prou Ilarg , per evitar que les calories procedents del forn no arriben a l’estructura amb tanta força. A l’interior d’aquesta xemeneia i posades en vertical hi ha 12 barnilles i a cada 20 centíme­tres, una argolla per subjectar-les, tot ho varen fer amb ajut d’una bastida metàl·lica. Per donar el talús a la peça, el més complicat és el primer metre, perquè no hi ho prou espai per posar-hi el taulaplom.

Esquema de taulaplom fet per en Joan Rasós
Esquema de taulaplom fet per en Joan Rasós

Leave a comment

name

email (not published)

website