Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Reglaments de la Comunitat de Regants del Molí de Pals i dos treballs de fitopatologia de l’arròs.

L’any 2007 vaig anar diverses vegades a casa del  senyor Florenci Mont,[i]  a lliurar-li cures d’  infermeria. En Florenci era una persona molt dialogant a qui agradava d’explicar coses relacionades amb el conreu de l’arròs; de fet, n’era un gran coneixedor  perquè sempre s’havia dedicat a aquesta feina i perquè  també durant bastant de temps va ser el president del Sindicat de l’arròs de Pals.

El Sindicat de l’arròs de Pals edifici de principis de segle XX o finals del XIX.(imatge Rosa M. Masana)
El Sindicat de l’arròs de Pals edifici de principis de segle XX o finals del XIX.(imatge Rosa M. Masana)

En una ocasió, veient que tenia interès per tot el que  m’anava explicant va dir-me: — Té, aquí tens,  perquè les guardis,  les Ordenances i Reglaments de la Comunitat de Regants de la Sèquia del Molí de Pals i també dos estudis  que tracten de les malures de l’arròs.

Capçalera dels documents cedits per Florenci Mont.
Capçalera dels documents cedits per Florenci Mont.

Li vaig agrair el gest i la  seva  confiança per haver  pensat que realment  guardaria aquests documents . Ara, després d’haver passat uns anys,  he pensat que enlloc de continuar preservant-los dins d’una carpeta i a casa, el més adient  seria cedir-los a l’ Arxiu Municipal de Pals perquè d’aquesta manera puguin ser  consultats per altres persones estudioses del tema de l’arròs. Tot seguit presento un  resum del  contingut dels documents.

Referent a la Comunitat de Regants

Les normatives de la Comunitat de Regants van ser aprovades per la  Reial Ordre del dia cinc de juny de l’any 1905. A Pals,  l’esmentat reglament va ser aprovat  per la Junta General de la Comunitat  el dia 9 de febrer de l’any 1908 i  consta  signat pel secretari de la Junta, que era el senyor Linares.

Ordenances. Estan desenvolupades mitjançant la redacció de 28 articles més les disposicions transitòries; en total ocupen 43 pàgines de 24 x17 centímetres.

Reglament per al Jurat de riscos. Normativa  desenvolupada mitjançant 18 articles que ocupa nou pàgines de 24 x 17 centímetres.

Al final  de les normatives hi consten els següents càrrecs :

President de la Comunitat: Antonio Pla y Vilar

Secretari de la Comunitat: Mariano de Linares y Delhom

Sindicat de riscos 

President: Enrique Fort y Molinas

Vice- President: José Pi Pascual

Vocal Nat: Juan  de Gomis y Guel1

Vocals:  Francisco Fusté Esteva , José Garrigolas,  José Tauler Sagrera, José Bofill Pericay, Jaime Rosich Bassa y José CIavaguera BarceIó.

Suplents: José Parals Serra  i José Boada Vila

Jurat de riscos 

President: Jaime Rosich Bassa

Jurats: Arsenio Girbau i Valls,  Cosme Corredor Costa

Suplents:  Lorenzo Vidal Cañá i José Curanta

Tresorer, Comptador i Recaptador: Girbau y Companyia

Oficials de Secretaria: Diego Aldea i Tormo, Miguel Balaguer

Guardes Ordenances: Mariano Quintana, José Servia i Juan Jofre

Referent al dos quaderns de fitopatologia.[ii]

Tracten sobre estudis de fitopatologia  com  el cicle del barrinador de l’arròs, el lepidòpter Chilo símplex i  del Chilo suppressalis. També descriuen  mètodes i productes fitosanitaris emprats per combatre les plagues.

Els quaderns  estan  il·lustrats amb diverses imatges que faciliten la comprensió del que expliquen.  Tenen una extensió d’entre 20 i 30 pàgines.

Quaderns de fitopatologia cedits per Florenci Mont
Quaderns de fitopatologia cedits per Florenci Mont

[i] Per saber quelcom més d’en Florenci Mont, es pot consultar el llibre de Rosa M. Masana, Històries de Pals, any 2012 — llibres dipositats a la biblioteca de Pals i a l’Arxiu Municipal. El tema tracta de la simbiosis que es va crear entre en Florenci i en Panda, el seu gos,  que també tenia la seva funció dins el món arrosser.
 [ii] Federico Gómez Clemente “Estudio biológico del lepidóptero Chilo simplex Butl. En los arrozales valencianos”. Trabajos (Serie Fitopatológica) núm. 193 Ministerio de Agricultura. Madrid 1948. També F.G.C. y José Mª del Rivero. “Contribución al conocimiento de la biología y medios de lucha contra el barrenador del arroz Chilo suppressalis Wlk.” núm. 250 de la mateixa col·lecció. Madrid 1951-52.
 
El Molí de Pals (imatge Rosa M. Masana 2015)
El Molí de Pals (imatge Rosa M. Masana 2015)
Certificat de la donació

Leave a comment

name

email (not published)

website