Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

La argila de La Bisbal guarda secrets

El dissabte dia 3 de maig del 2019 al teatre Mundial de la Bisbal Alba Solés i Isaac Rufí van presenta una conferència titulada El mastodont que s’amagava a Vacamorta inclosa en l’àmbit de la paleontologia. El motiu era explicar un fet que si bé és molt llunyà, del període geològic del miocè superior, considerat de milions d’anys enrere i a la vegada com a fet molt proper a nosaltres degut que es tracta d’un fòssil localitzat al peu de les Gavarres.

Sembla que tot va venir perquè un particular va cedir a ajuntament de la Bisbal un queixal que guardava des de feia 50 anys i localitzat per aquestes contrades. Desprès que els experts analitzessin la peça junt també amb d’ altres elements coneguts i disponibles, se’n ha pogut fer representacions gràfiques fins arribar al concents que pertany el queixal pertanyia a l’espècie Tetralophodon longirostris.

Al Museu Terracotta de la Bisbal tenen exposat aquest i algun altre element d’aquesta espècie, tot que la imatge que presenten i consta el  nom de Deinotherium giganteum, en català Deino, fet que ha de tenir poca importància donat que parlem de milions d’anys.

Deinotheium giganteum (Imatge Terracotta Museo de la Bisbal Empordà
Deinotheium giganteum (Imatge Terracotta Museo de la Bisbal Empordà
Tetralophodon longirostris (catàleg Ajuntament de la Bisbial, dibuix Mauricio Antón)
Tetralophodon longirostris (catàleg Ajuntament de la Bisbial, dibuix Mauricio Antón)

 

 

 

 

 

 

 

 

Els conferenciants van animar a les persones que disposessin d’ elements fòssils o que poguessin ser localitzats en un futur, que el mostressin per poder-los analitzar i datar-los en el temps. Sembla que les argiles de la Bisbal, com les d’altres zones geològiques, poden preservar elements fossilitzats en bones condicions i tenen el seu interès perquè ens permeten conèixer amb detall com era abans la geografia de la zona, el clima, la vegetació, el tipus d’ especies animals que convivien plegats, els seus  hàbits i qui sap si fins i tot se’n pot trobar la resta de humans.

Els conferenciants van parlar també d’alguns paleontòlegs  destacats per  les  aportacions que han fet en aquests camp científic, entre ells  cap destacar el doctor Miquel Crusafon i Pairó.

Deino, Museu Terracotta de la Bisbal, 2019
Deino, Museu Terracotta de la Bisbal, 2019

Leave a comment

name

email (not published)

website